10:00 – 18:40

3 czerwca 2023

SOBOTA

10:10 – 13:00
SESJA I
Oczopląs i zespoły genetyczne w praktyce okulistycznej i ortoptycznej

10:10-10:40
I/1 Sensomotoryczny czy motoryczny – rola badań elektrofizjologicznych w różnicowaniu przyczyn oczopląsu wrodzonego
prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM

10:40-11:00
I/2 Oczopląs u dzieci - praktyczne spojrzenie
dr n. med. Gracjana Fijałkowska-Cmokowicz
Oddział Okulistyki Dziecięcej, Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

11:00-11:30
I/3 Badania przesiewowe wzroku u dzieci i niemowląt
prof. dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im K. Marcinkowskiego

11.30 – 11.50
I/4 Kontrola krótkowzroczności: terapia łączona optyczno-farmakologiczna z oceną widzenia obuocznego
dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Deanery of Clinical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh

11:50:12:10
I/5 Wrodzone zaburzenia ruchomości oczu
dr n. med. Marta Pawlak
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

12:10-12:30
I/6 Wskazania do operacji w różnych typach zeza
dr n. med. Marta Kirkiewicz
Oddział Okulistyki Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie

12.30 – 12.50
I/7 Bezpieczne spojrzenie w przyszłość
Monika Walenciak
Unum Życie TUiR S.A., Warszawa

12:50-13:00
DYSKUSJA

13:00 – 13:10
Przerwa kawowa
13:10 – 14:00
SESJA II
część 1
Zaburzenia widzenia w kontekście innych specjalizacji medycznych

13:10-13:30
II/1 Przezkanalikowe laserowe zespolenie workowo- nosowe. Perły i pułapki metody operacyjnej
dr Katarzyna Lepska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna WIML w Warszawie

13:30-13:50
II/2 Możliwości terapeutyczne u pacjentów z pourazowym zezem mechanicznym
dr Katarzyna Pelińska
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13:50-14:00
DYSKUSJA

14:00 – 14:50
LUNCH
14:50 – 16:20
SESJA II
część 2
Zaburzenia widzenia w kontekście innych specjalizacji medycznych

14:50-15:20
II/3 Neuroortoptyka
dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:20-15:50
II/4 Specyfika funkcjonowania wzrokowego dzieci z uszkodzeniami OUN
dr n. med. Agnieszka Rosa
Centrum Orticus, Grodzisk Mazowiecki
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

15:50-16:10
II/5 Znaczenie badania cyklorotacji w praktyce ortoptycznej
dr n. med. Justyna Simiera
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16:10-16:20
DYSKUSJA

16:20 – 16:30
Przerwa kawowa
16:30 – 18:50
Warsztaty
WARSZTAT I
Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji

dr n. med. Agnieszka Rosa

WARSZTAT II
Standardy leczenia niedowidzenia u dzieci

dr Blanka Kotkowska-Kiejna
BiN-Med Centrum Okulistyki Dzieci i Dorosłych w Gdyni

WARSZTAT III
Konsekwencje wzrokowe wcześniactwa

dr Olga Bartelak

WARSZTAT V
Znaczenie jednoocznej okluzji i testu adaptacji pryzmatycznej w ocenie kąta zeza

Magdalena Zarębska-Linder