10:00 – 15:40

4 czerwca 2023

NIEDZIELA

10:00 – 11:50
SESJA III
Zaburzenia widzenia – czy ortoptyka wystarczy?

10:00 – 10:30
III/1 Szwy regulowane w chirurgii zeza
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w Gdańsku
Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach


10:30 – 10:50
III/2 Diagnostyka różnicująca oraz postępowanie u pacjenta z dwojeniem
mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

10.50-11.00
DYSKUSJA

11:00 – 11:20
III/3 Zdysocjowane odchylenia pionowe i poziome-diagnostyka i postępowanie
dr Małgorzata Kochana
Oddział okulistyki z pododdziałem dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

11:20 – 11:40
III/4 Porównanie pomiarów kątów zeza w esotropii i exotropii badanych przy użyciu synoptoforu i pryzmatycznego cover testu - wyniki badań własnych
mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia
Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska


11.40-11.50
DYSKUSJA

11.50-12.10
Przerwa kawowa

12:10 – 13:30
SESJA IV
Prawidłowe funkcje wzrokowe w codziennym życiu pacjenta

12:10 – 12:40
IV/1 Dysleksja a wzrokowo- percepcyjne uwarunkowania trudności w czytaniu
dr n. społ. Beata Papuda–Dolińska

12:40 – 13:00
IV/2 Zaburzenia widzenia obuocznego u pacjentów po operacji zaćmy
dr Agata Joanna Ordon1,2,3, dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba2,3
1Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie ,
2Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
3Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


13:00 – 13:20
IV/3 Stan widzenia obuocznego po rogówkowej chirurgii refrakcyjnej
mgr Aleksandra Budelewska

13.20-13.30
DYSKUSJA

13:30 – 14:30
Przerwa- LUNCH
14:30 – 15:40
Warsztaty
14:30 – 15:10
WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce

mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
*Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie własnego skiaskopu i listwy

15:10 – 15:40
WARSZTAT VI
Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV

mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska