Konferencja interdyscyplinarna

SpójrzMY
dziecku w oczy

Ortoptyka w praktyce

Ortoptyka w praktyce. (1)

Rekomendowane hotele

3-4.06.23

SpójrzMY dziecku w oczy

QR Code

Organizator

Polskie Towarzystwo Ortoptyczne
im. prof. Krystyny Krzystkowej
ul. Królewska 5/3, 30-045, Kraków
www.pto-ipkk.pl
sekretariat@pto-ipkk.pl

Współorganizator

Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. N. Barlickiego w Łodzi

Biuro Organizatora Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl

Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Top