Konferencja interdyscyplinarna

SpójrzMY
dziecku w oczy

Ortoptyka w praktyce

Ortoptyka w praktyce. (1)

Program konferencji

SESJA I

⇒I/1 Sensomotoryczny czy motoryczny – rola badań elektrofizjologicznych w różnicowaniu przyczyn oczopląsu wrodzonego
prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM

⇒I/2 Oczopląs u dzieci – praktyczne spojrzenie
dr n.med. Gracjana Fijałkowska-Cmokowicz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego SUM w Katowicach
Oddział Okulistyki Dziecięcej, Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒I/3 Badania przesiewowe wzroku u dzieci i niemowląt
prof. dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im K. Marcinkowskiego

I/4 Kontrola krótkowzroczności: terapia łączona optyczno-farmakologiczna z oceną widzenia obuocznego.
dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Deanery of Clinical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh

⇒I/5 Wrodzone zaburzenia ruchomości oczu
dr n. med. Marta Pawlak, prof. dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

⇒I/6 Wskazania do operacji w różnych typach zeza
dr n. med. Marta Kirkiewicz
Oddział Okulistyki Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie

I/7 Bezpieczne spojrzenie w przyszłość
Monika Walenciak
Unum Życie TUiR S.A., Warszawa

SESJA II


II/1
Przezkanalikowe laserowe zespolenie workowo-nosowe. Perły i pułapki metody operacyjnej
dr Katarzyna Lepska, dr n. med. Radosław Różycki

Klinika Okulistyczna WIML w Warszawie

⇒II/2 Możliwości terapeutyczne u pacjentów z pourazowym zezem mechanicznym
dr Katarzyna Pelińska, dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba

Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

⇒II/3 Neuroortoptyka
dr hab. n. med. prof. ucz.  Piotr Loba
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

II/4 Specyfika funkcjonowania wzrokowego dzieci z uszkodzeniami OUN
dr n. med. Agnieszka Rosa
Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju ORTICUS, Grodzisk Mazowiecki

⇒II/5 Znaczenie badania cyklorotacji w praktyce ortoptycznej
dr n. med. Justyna Simiera
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WARSZTATY SOBOTA

WARSZTAT I Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji
dr n. med. Agnieszka Rosa

⇒WARSZTAT II Standardy leczenia niedowidzenia u dzieci
dr Blanka Kotkowska-Kiejna
BiN-Med Centrum Okulistyki Dzieci i Dorosłych w Gdyni

⇒WARSZTAT III Konsekwencje wzrokowe wcześniactwa
dr Olga Bartelak
Gabinet OCULIS w Częstochowie

WARSZTAT V Znaczenie jednoocznej okluzji i testu adaptacji pryzmatycznej w ocenie kąta zeza
Magdalena Zarębska-Linder
Ośrodek Korekcji Wzroku, Łódź

SESJA III

⇒III/1 Szwy regulowane w chirurgii zeza
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w Gdańsku
Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

III/3 Diagnostyka różnicująca oraz postępowanie u pacjenta z dwojeniem
mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

⇒III/4 Zdysocjowane odchylenia pionowe i poziome – diagnostyka i postępowania
dr Małgorzata Kochana
Oddział okulistyki z pododdziałem dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

⇒III/5 Porównanie pomiarów kątów zeza w esotropii i exotropii badanych przy użyciu synoptoforu i pryzmatycznego cover testu  – wyniki badań własnych
mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia
Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska

SESJA IV

⇒IV/1 Dysleksja a wzrokowo-percepcyjne uwarunkowania trudności w czytaniu
dr n. społ. Beata Papuda–Dolińska
Instytut Badań Edukacyjnych

IV/2 Zaburzenia widzenia obuocznego u pacjentów po operacji zaćmy
dr Agata Joanna Ordon1,2,3, dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba2,3
1Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
3Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

⇒IV/3 Stan widzenia obuocznego po rogówkowej chirurgii refrakcyjnej
mgr Aleksandra Budelewska1, dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba1,2
1Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
2Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

WARSZTATY NIEDZIELA

WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce
mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

WARSZTAT VI Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV
mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia
Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska


Stan na dzień 18.05.2023

10:00 – 18:40

3 czerwca 2023

SOBOTA

10:10 – 13:00
SESJA I
Oczopląs i zespoły genetyczne w praktyce okulistycznej i ortoptycznej

10:10-10:40
I/1 Sensomotoryczny czy motoryczny – rola badań elektrofizjologicznych w różnicowaniu przyczyn oczopląsu wrodzonego
prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach SUM

10:40-11:00
I/2 Oczopląs u dzieci - praktyczne spojrzenie
dr n. med. Gracjana Fijałkowska-Cmokowicz
Oddział Okulistyki Dziecięcej, Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

11:00-11:30
I/3 Badania przesiewowe wzroku u dzieci i niemowląt
prof. dr hab. n. med. Anna Gotz-Więckowska
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im K. Marcinkowskiego

11.30 – 11.50
I/4 Kontrola krótkowzroczności: terapia łączona optyczno-farmakologiczna z oceną widzenia obuocznego
dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
Deanery of Clinical Sciences, College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh

11:50:12:10
I/5 Wrodzone zaburzenia ruchomości oczu
dr n. med. Marta Pawlak
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

12:10-12:30
I/6 Wskazania do operacji w różnych typach zeza
dr n. med. Marta Kirkiewicz
Oddział Okulistyki Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie

12.30 – 12.50
I/7 Bezpieczne spojrzenie w przyszłość
Monika Walenciak
Unum Życie TUiR S.A., Warszawa

12:50-13:00
DYSKUSJA

13:00 – 13:10
Przerwa kawowa
13:10 – 14:00
SESJA II
część 1
Zaburzenia widzenia w kontekście innych specjalizacji medycznych

13:10-13:30
II/1 Przezkanalikowe laserowe zespolenie workowo- nosowe. Perły i pułapki metody operacyjnej
dr Katarzyna Lepska, dr n. med. Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna WIML w Warszawie

13:30-13:50
II/2 Możliwości terapeutyczne u pacjentów z pourazowym zezem mechanicznym
dr Katarzyna Pelińska
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13:50-14:00
DYSKUSJA

14:00 – 14:50
LUNCH
14:50 – 16:20
SESJA II
część 2
Zaburzenia widzenia w kontekście innych specjalizacji medycznych

14:50-15:20
II/3 Neuroortoptyka
dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:20-15:50
II/4 Specyfika funkcjonowania wzrokowego dzieci z uszkodzeniami OUN
dr n. med. Agnieszka Rosa
Centrum Orticus, Grodzisk Mazowiecki
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

15:50-16:10
II/5 Znaczenie badania cyklorotacji w praktyce ortoptycznej
dr n. med. Justyna Simiera
Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16:10-16:20
DYSKUSJA

16:20 – 16:30
Przerwa kawowa
16:30 – 18:50
Warsztaty
WARSZTAT I
Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji

dr n. med. Agnieszka Rosa

WARSZTAT II
Standardy leczenia niedowidzenia u dzieci

dr Blanka Kotkowska-Kiejna
BiN-Med Centrum Okulistyki Dzieci i Dorosłych w Gdyni

WARSZTAT III
Konsekwencje wzrokowe wcześniactwa

dr Olga Bartelak

WARSZTAT V
Znaczenie jednoocznej okluzji i testu adaptacji pryzmatycznej w ocenie kąta zeza

Magdalena Zarębska-Linder

10:00 – 15:40

4 czerwca 2023

NIEDZIELA

10:00 – 11:50
SESJA III
Zaburzenia widzenia – czy ortoptyka wystarczy?

10:00 – 10:30
III/1 Szwy regulowane w chirurgii zeza
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w Gdańsku
Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach


10:30 – 10:50
III/2 Diagnostyka różnicująca oraz postępowanie u pacjenta z dwojeniem
mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

10.50-11.00
DYSKUSJA

11:00 – 11:20
III/3 Zdysocjowane odchylenia pionowe i poziome-diagnostyka i postępowanie
dr Małgorzata Kochana
Oddział okulistyki z pododdziałem dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

11:20 – 11:40
III/4 Porównanie pomiarów kątów zeza w esotropii i exotropii badanych przy użyciu synoptoforu i pryzmatycznego cover testu - wyniki badań własnych
mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia
Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska


11.40-11.50
DYSKUSJA

11.50-12.10
Przerwa kawowa

12:10 – 13:30
SESJA IV
Prawidłowe funkcje wzrokowe w codziennym życiu pacjenta

12:10 – 12:40
IV/1 Dysleksja a wzrokowo- percepcyjne uwarunkowania trudności w czytaniu
dr n. społ. Beata Papuda–Dolińska

12:40 – 13:00
IV/2 Zaburzenia widzenia obuocznego u pacjentów po operacji zaćmy
dr Agata Joanna Ordon1,2,3, dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba2,3
1Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie ,
2Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
3Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


13:00 – 13:20
IV/3 Stan widzenia obuocznego po rogówkowej chirurgii refrakcyjnej
mgr Aleksandra Budelewska

13.20-13.30
DYSKUSJA

13:30 – 14:30
Przerwa- LUNCH
14:30 – 15:40
Warsztaty
14:30 – 15:10
WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce

mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
*Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie własnego skiaskopu i listwy

15:10 – 15:40
WARSZTAT VI
Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV

mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska


Organizator Naukowy

Polskie Towarzystwo Ortoptyczne
im. prof. Krystyny Krzystkowej
ul. Królewska 5/3, 30-045, Kraków
www.pto-ipkk.pl
sekretariat@pto-ipkk.pl


Współorganizator

Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. N. Barlickiego w Łodzi

Biuro Organizacji Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl


Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Top