Konferencja interdyscyplinarna

SpójrzMY
dziecku w oczy

Ortoptyka w praktyce

Warsztaty

16:20 – 18:40

3 czerwca 2023

WARSZTATY

16:20 – 16:50
Warsztaty
WARSZTAT I
Diagnostyka i leczenie zaburzeń akomodacji

dr n. med. Agnieszka Rosa

16:50 – 17:30
Warsztaty
WARSZTAT II
Standardy leczenia niedowidzenia u dzieci

dr Blanka Kotkowska-Kiejna
BiN-Med Centrum Okulistyki Dzieci i Dorosłych w Gdyni

17:30 – 18:10
Warsztaty
WARSZTAT III
Konsekwencje wzrokowe wcześniactwa

dr Olga Bartelak

18:10 – 18:40
Warsztaty
WARSZTAT V
Znaczenie jednoocznej okluzji oraz testu adaptacji pryzmatycznej w ocenie kąta zeza

Magdalena Zarębska-Linder

14:30 – 15:40

4 czerwca 2023

WARSZTATY

14:30 – 15:10
Warsztaty
WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce

mgr Marzena Żółtaniecka
BiN-Med Centrum Okulistyki Dzieci i Dorosłych w Gdyni

*Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie własnego skiaskopu i listwy

15:10 – 15:40
Warsztaty
WARSZTAT VI
Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV

mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska

10:00 – 15:40

4 czerwca 2023

NIEDZIELA

10:00 – 11:50
SESJA III
Zaburzenia widzenia – czy ortoptyka wystarczy?

10:00 – 10:30
III/1 Szwy regulowane w chirurgii zeza
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Poradnia Okulistyczna Dobry Wzrok w Gdańsku
Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach


10:30 – 10:50
III/2 Diagnostyka różnicująca oraz postępowanie u pacjenta z dwojeniem
mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

10.50-11.00
DYSKUSJA

11:00 – 11:20
III/3 Zdysocjowane odchylenia pionowe i poziome-diagnostyka i postępowanie
dr Małgorzata Kochana
Oddział okulistyki z pododdziałem dziecięcym, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

11:20 – 11:40
III/4 Porównanie pomiarów kątów zeza w esotropii i exotropii badanych przy użyciu synoptoforu i pryzmatycznego cover testu - wyniki badań własnych
mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia
Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska


11.40-11.50
DYSKUSJA

11.50-12.10
Przerwa kawowa

12:10 – 13:30
SESJA IV
Prawidłowe funkcje wzrokowe w codziennym życiu pacjenta

12:10 – 12:40
IV/1 Dysleksja a wzrokowo- percepcyjne uwarunkowania trudności w czytaniu
dr n. społ. Beata Papuda–Dolińska

12:40 – 13:00
IV/2 Zaburzenia widzenia obuocznego u pacjentów po operacji zaćmy
dr Agata Joanna Ordon1,2,3, dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba2,3
1Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie ,
2Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
3Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


13:00 – 13:20
IV/3 Stan widzenia obuocznego po rogówkowej chirurgii refrakcyjnej
mgr Aleksandra Budelewska

13.20-13.30
DYSKUSJA

13:30 – 14:30
Przerwa- LUNCH
14:30 – 15:40
Warsztaty
14:30 – 15:10
WARSZTAT IV
Skiaskopia w praktyce

mgr Marzena Żółtaniecka
Poradnia Zezowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
*Uczestnicy kursu proszeni są o zabranie własnego skiaskopu i listwy

15:10 – 15:40
WARSZTAT VI
Test Parksa jako nieodzowny element w diagnostyce porażenia nerwu IV

mgr Ewa Witowska-Jeleń
The University of Sheffield, Department of Ophthalmology and Orthoptics, Anglia Orto-Optica Centrum Dobrego Widzenia, Kraków, Polska


Organizator

Polskie Towarzystwo Ortoptyczne
im. prof. Krystyny Krzystkowej
ul. Królewska 5/3, 30-045, Kraków
www.pto-ipkk.pl
sekretariat@pto-ipkk.pl


Współorganizator

Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi

Biuro organizacji konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl


Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Top