Konferencja interdyscyplinarna

SpójrzMY
dziecku w oczy

Ortoptyka w praktyce

Najważniejsze informacje

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt

Data: 3-4 czerwca 2023 roku

Miejsce: Hotel Nadmorski**** w Gdyni
                     ul. Juliana Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia
                     www.nadmorski.pl

KOMITET NAUKOWY

dr n. med. Agnieszka Rosa – przewodnicząca
dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba
mgr Ewa Witowska-Jeleń
dr n. med. Justyna Simiera

KOMITET ORGANIZACYJNY

Magdalena Zarębska-Lindner – przewodnicząca
mgr Ewa Witowska-Jeleń
Jolanta Jasińska-Pietrzak
dr n. med. Agnieszka Rosa
mgr Dorota Piszczek
Dorota Maziarz

Za udział w konferencji można uzyskać 13 punktów edukacyjnych.

I termin do 14/04/23 550 zł
II termin od 15/04/23600 zł
III termin od 15/05/23650 zł
Udział w warsztacie100 zł *członkowie PTOrt.- 60 zł
Opłaty dla studentów
I termin do 14/04/23 450 zł
II termin od 15/04/23 – 500 zł
III termin od 15/05/23– 550 zł
Udział w warsztacie100 zł *członkowie PTOrt.- 60 zł
 

Opłata zawiera podatek VAT 23%, obejmuje udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, posiłki konferencyjne (przerwa kawowa, lunch), wstęp na wystawę medyczną (dotyczy osób uprawnionych).

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

Więcej informacji w Regulaminie Uczestnictwa w Konferencji.

ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. prof. Krystyny Krzystkowej

ul. Królewska 5/3, 30-045, Kraków
www.pto-ipkk.pl
sekretariat@pto-ipkk.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Oddział Kliniczny Okulistyki dla Dzieci  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi

WSPÓŁORGANIZATOR

BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

„Optyka” o nadchodzącym wydarzeniu:

LINK DO MAGAZYNU

 

Podsumowanie ubiegłorocznej edycji konferencji opublikowane przez Branżowy Dwumiesięcznik „Optyka”:

LINK DO MAGAZYNU

3-4.06.23

SpójrzMY dziecku w oczy

QR Code


Organizator Naukowy

Polskie Towarzystwo Ortoptyczne
im. prof. Krystyny Krzystkowej
ul. Królewska 5/3, 30-045, Kraków
www.pto-ipkk.pl
sekretariat@pto-ipkk.pl


Współorganizator

Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi

Biuro Organizacji Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl


Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
www.fundacjanauki.pl
fundacja@fundacjanauki.pl

Top